دومین ویدئو تقدیر از کارکنان پتروشیمی امیرکبیر – واحد حراست

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: همکاران محترم واحد حراست شما حافظان امنیت در خط مقدم تولید هستید. شما که شب و روز در راه حفاظت از زحمات همکاران صنعت پتروشیمی و پتروشیمی امیرکبیر هرگونه مخاطره ای را به جان خریده اید. برای سلامتی شما دعا می کنیم و قدردان شما در روزهایی هستیم که جایتان در خانه یعنی ایمن ترین مکان خالی است.