از سوی پتروشیمی امیرکبیر صورت گرفت؛

تقدیر از کادر درمانی بیمارستان های معرفی و امام موسی کاظم ماهشهر با اجرای سرود و نورافشانی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: از کادر درمانی بیمارستان های معرفی و امام موسی کاظم بندر ماهشهر با اجرای سرود و نورافشانی تقدیر شد.

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر با تولید ویدئویی نوشت:

حضورت اشارتی ست زینب گونه ، شایددردمندی به دستان تو دخیل بسته باشد.

دست خدا به همراهت ای دست سرشار از عاطفه و مهر. دعای همه دردمندان بدرقه راهت ای سینه لبریز از ایمان و یقین. دستت همیشه گرم ای نگران چشم‌های خسته و بیمار.

خدا پشت و پناهت ای باغبان گل‌های پژمُرده و شاخه‌های شکسته؛ ای اسوه نیکوکاری، ای “پرستار

اجرای سرودونورافشانی دربیمارستان های حاجیه نرگس وامام موسی کاظم (ع)بندر ماهشهر

تولید شده در شرکت پتروشیمی امیر کبیر باهمکاری شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه