افزایش تولید و فروش محصولات پتروشیمی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیر گفت: افزایش تولید وفروش پتروشیمی امیر کبیر در سال جهش تولید بسیار چشمگیر بوده است.

رئیس روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیر گفت: افزایش تولید و فروش پتروشیمی امیر کبیر درسال جهش تولید بسیار چشمگیر بوده است.

او افزود: شرکت پتروشیمی امیرکبیردرفروردین ماه ۹۹بافزایش چشمگیرمیزان فروش ریالی وتناژی محصولات رکورد جدیدی را درشرایط اقتصادی ناشی ا زتحریم ها و کرونا ویروس به ثبت رساند.

توحیدی ادامه داد: شرکت پتروشیمی امیرکبیربامساحت ۵۵ هکتار در سایت چهار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر قرار دارد.

رئیس روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیر تصریح کرد: این شرکت دارای سبدی از متنوع‌ترین گرید‌های پلی اتیلین بوده که محصولات آن علاوه برداخل کشور به کشور‌های مختلف صادرمی شود.