تداوم ضدعفونی مناطق و مراکز آموزشی بندر ماهشهر و بندر امام خمینی توسط پتروشیمی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ضدعفونی مناطق و مراکز آموزشی بندر ماهشهر و بندر امام خمینی توسط پتروشیمی امیرکبیر همچنان ادامه دارد.

همزمان با قرمز شدن وضعیت استان خوزستان به دلیل شیوع بالای کرونا،شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ادامه فعالیت های خود در زمینه ضدعفونی معابر و امکان آموزشی و اداری و تفریحی و شهری،خدمت رسانی خود را ادامه داده است. این اقدامات در هماهنگی با اداره بهداشت شهرستان بندر ماهشهر و شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه اتقصادی انجام می‌گیرد.