ارائه نقشه راه پتروشمی امیرکبیر در ساخت داخل در مجمع سالانه /از بومی سازی قطعات در شرایط تحریم تا همکاری با وزارت دفاع

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت امیرکبیر در سال ۹۸،در حوزه ساخت داخل توانست به موفقیت هایی در حوزه های ذیل دست پیدا کند که حاصل تلاش محققان این بخش در شرکت بوده است.تلاش برای بومی سازی قطعات در شرایط تحریمی از جمله فعالیت های نیروهای ساخت داخل شرکت امیرکبیر به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر،از جمله فعالیت های درخشان ساخت داخل می توان به انعقاد قرارداد با وزارت دفاع ، پژوهشگاه هوا و فضا ، پژوهشگاه پلیمر صنعت نفت جهت تولید و ساخت داخل نمودن تجهیزات حساس تولید ساخت،تدوین دانش فنی وبومی سازی کلیه قطعات پمپهای گریز از مرکز، ساخت، تدوین دانش فنی و بومی سازی قطعات حساس و تحریمی ابزاردقیقی ( انواع کنترل ولوها و اکچویتورهای مربوط )،
دستیابی به دانش فنی، ساخت وبومی سازی قطعات تخصصی ومکانیکی مربوط به بسته بندی با برند BOECKER & HAVER، انجام مهندسی معکوس واقتباس نقشه ساخت اقلام فاقد شناسنامه فنی جهت امکان سنجی ساخت داخل, بومی سازی وخودکفایی در آنها، ساخت،تدوین دانش فنی وبومی سازی کلیه قطعات پمپهای گریز از مرکز شدیداً تحریمی با برند فلوسرو و ساخت،تدوین دانش فنی وبومی سازی قطعات حساس پمپهای با برند مارلی اشاره کرد.