پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت پتروشیمی امیرکبیر پیشنهاد افزایش ۱۰۰درصدی سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی فوق العاده ارائه کرده است.

بر اساس این پیشنهاد و در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده،سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه هزار وششصد میلیارد ریال)به مبلغ ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال(هفت هزار ودویست میلیارد ریال)،معادل ۱۰۰درصد و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر،این پیشنهاد با توجه به برآورد از سودآوری شرکت در سال های آتی و به منظور اصلاح ساختار مالی،کاهش ریسک اعتباری شرکت و افزایش ظرفیت استقراضی از سوی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده ارائه شده است.

پتروشیمی امیرکبیر،از بدو تاسیس یعنی از سال ۷۶ تاکنون،یک بار افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی را در سال ۸۳ تجربه کرده و سرمایه آن از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۳۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال برآورد و اعلام شده است.

اما پتروشیمی امیرکبیر تصمیم دارد تا برای تامین سرمایه در گردش جهت استمرار فعالیت ها و نیز به منظور تامین قسمتی از پیش پرداخت قرارداد تامین خوراک اتان سرمایه شرکت را معادل صددرصد افزایش دهد. افزایش سرمایه در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده آثار مطلوبی بر ارزش سهام شرکت و در پی آن افزایش منافع سهامداران در پی خواهد داشت.

شایان ذکر است که پتروشیمی امیرکبیر جهت حل مشکل تاریخی کمبود خوراک پایدار و اقتصادی اتان برای کوره های الفین خود،اقدام به انعقاد قرارداد با پالایشگاه گازی بیدبلند کرده است که این قرارداد و تامین خوراک،منجر به تولید با ارزش افزوده اتیلن و متعاقب آن افزایش حاشیه سود شرکت خواهد شد.

شرکت پتروشیمی امیر کبیر در حال حاضر دارای ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهام و ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سرمایه است که ۵۲ درصد آن متعلق به بانک رفاه کارگران می باشد.