حاج نائب مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان می شود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شنیده ها حاکی از این است که محمد حاج نائب مدیرعامل سیمان خوزستان قرار است به زودی به عنوان مدیرعامل هلدینگ سیمان و فارس و خوزستان جایگزین حمیدرضا هوشیاری شود.

حاج نائب که در کارنامه خود مدیرعاملی چندین شرکت بزرگ سیمانی را دارد و از بدنه صنعت سیمان است از صنعتگران مطرح استان بشمار می رود.

اخیراً در جلسه ای که برخی از نمایندگان استان با وزیر کار داشته اند انتصاب حاج نائب یکی از خواسته های آنان بود که با توجه به تجربه و رزومه وی شریعتمداری با این انتصاب موافقت کرده است.