رشد چشم گیر۱۶۴ درصدی سود خالص در پتروشیمی امیرکبیر/درآمد عملیاتی ۳۰ درصد افزایش یافت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:شرکت پتروشیمی امیرکبیر در شش ماهه اول سال ۹۹ توانست درآمد عملیاتی،سود ناخالص،سود عملیاتی و سود خالص،خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور چشم گیری افزایش دهد.بر این اساس، پتروشیمی امیرکبیر با رشد ۱۶۴ درصدی نسبت به شش ماهه اول سال ۹۸ در سود خالص رشد چشم گیری از خود به نمایش گذاشت.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر بهبود سیاست های فروش و افزایش مقدار و قیمت فروش محصولات پلیمری، بهبود وضعیت خوراک و دریافت خوراک اتان بدلیل شروع دریافت این خوراک از پالایشگاه بیدبلند و کاهش ضایعات از مهمترین دلایل این موفقیت بوده است . شایان ذکر است، تامین خوراک پایدار، استمرار تولید، تولید اقتصادی، توسعه صنایع پایین دستی، توسعه و بهبود زیرساخت های سازمانی از جمله راهبردهایی است که هم اکنون پتروشیمی امیر کبیر بر آنها متمرکز شده است.

رشد ۳۰ درصدی درآمد عملیاتی فروش:
بر اساس گزارش صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۹درآمد عملیاتی شرکت ۴۸،۱۳۹،۸۸۰ میلیون ریال (۴٨١۳ میلیارد تومان) بوده است.این در حالی است که در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ این رقم ۳۷،۰۷۹،۰۱۵ میلیون ریال (٣٧٠۸ میلیارد تومان) بوده که ۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

رشد ۱۳۰ درصدی سود ناخالص:
همچنین سود ناخالص پتروشیمی امیرکبیر نیز در دوره منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۹ به میزان ۱۰،۵۲۱،۴۰۸ میلیون ریال بوده (۱۰۵۲ میلیارد تومان) که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴،۵۷۹،۲۲۱ میلیون ریال (۴۵۷ میلیارد تومان) افزایش ۱۳۰ درصدی داشته است.

رشد ۱۷۲ درصدی سود عملیاتی:
سود عملیاتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر در شش ماهه اول امسال، ۹،۸۸۸،۲۰۴ میلیون ریال (۹۸۸ میلیارد تومان) بوده که در مقایسه با رقم ۳،۶۳۷،۷۷۳ میلیون ریال (۳۶۳ میلیارد تومان) مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸، برابر با ۱۷۲ درصد رشد داشته است.

رشد ۱۶۴ درصدی EPS هر سهم شرکت:
هر سهم شکبیر در شش ماهه اول ۱۳۹۹،برابر ۲،۶۴۵ ریال بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته۱۰۰۲ ریال، ۱۶۴ درصد رشد داشته است.
سرمایه ثبت شده شرکت نیز ۳،۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (۳۶۰ میلیارد تومان) است و ارزش هر سهم پتروشیمی امیرکبیر در فرابورس در سوم آبان سال جاری ۵۷.۴۹۲ ریال بوده است.
سهامداران شکبیر، شرکت توسعه سرمایه رفاه ۵۲٫۰۳ درصد، شرکت صنعتی نویدزرشیمی ۲۰ درصد، شرکت سازمان صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰.۸۲ درصد، شرکت صادرفر ۹٫۸۷ درصد، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ۲.۹۲ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری ۲.۸۲ درصد می باشند.
عمده محصولات تولیدی پتروشیمی امیر کبیر؛ پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سبک، پلی اتیلن سنگین و پروپیلن می باشد.