هزینه تولید یک بشکه نفت ایران چقدر است؟

مقایسه هزینه تولید یک بشکه نفت خام ایران با کشورهای نفتی نشان می‌دهد ایران در رتبه دومین کشور با پایین ترین هزینه ثبت شده است.

هزینه تولید یک بشکه نفت خام در ایران براساس اطلاعات مربوط به سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۹.۰۸ دلار برآورد شده است.
هزینه تولید نفت خام تولید کنندگان طبیعتا بر عرضه نفت اثرگذار می باشد. البته با توجه به هزینه پایین تولید کنندگان عمده، دامنه نوسان قیمت نفت جهت تاثیر گرفتن از این عامل وسیع است. نکته مهم این است که هزینه تولید نفت شیل آمریکا کاهش یافته و به هزینه تولید نفت از میادین متعارف نزدیک می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی آورد:‌ گزارش‌های مختلف در سال ۲۰۱۵، قیمت تمام شده ۴۰ تا ۶۰ دلار را برای نفت شیل اعلام می کردند، در سال ۲۰۱۶ وال استریت ژورنال با توجه به بهبود فرایند و توسعه فناوری صورت گرفته در یک سال اخیر، حداقل قیمت تمام شده تولید نفت شیل را ۲۳ دلار در هر بشکه اعلام کرد.

با توجه به تنوع میادین و تفاوت هزینه تمام شده استخراج نفت از آنها همچنان قیمت ۵۰ دلاری نفت اثر قابل توجهی بر عرضه نفت شیل دارد. به هر حال در جدول زیر قیمت تمام شده یک بشکه نفت خام در کشورهای مختلف به تفکیک اقلام هزینه آمده است (۲۰۱۶ ,۱۵ Wall Street Journal , April).
هزینه تمام شده دیگر کشورها که در جدول ذکر نشده اند، به دلیل به روز رسانی نشدن این اطلاعات در منابع قابل استناد است. مانند امارات، کویت، لیبی و … در حدود قیمت های تمام شده کشورهای منطقه خود هستند.