مجلس نظارت دقیق‌تری در خصوص اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران داشته باشد

جمعی از خانواده بزرگ ایثارگران سراسر کشور با ارسال پیام هایی به نفت آنلاین خواستار نظارت دقیق تر مجلس در خصوص اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده معزز آنها شدند.

با گذشت بیش از یکماه از تصویب قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده معزز آنها و ابلاغ این قانون توسط رییس جمهور به سازمان های مربوطه هنوز کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاه های اجرایی در این خصوص بلاتکلیف هستند.

بسیاری از کارکنان غیررسمی دستگاه های اجرایی با ارسال پیام های بی شمار از ابهامات این طرح و مشخص نبودن وضعیت اجرای آن بشدت انتقاد کردند.

این دسته از کارکنان خواستار نظارت بیشتر نمایندگان مجلس نسبت به قانون تایید شده توسط شورای نگهبان شدند.

شایان ذکر است بر اساس قانون تبدیل وضعیت ایثارگران ، تمامی ایثارگران و خانواده معزز آنها ( شهدا / جانبازان / رزمندگان / آزادگان) که بصورت غیررسمی در دستگاه های اجرایی دولت مشغول به خدمت هستند باید به رسمی تبدیل وضعیت شوند.

با گذشت بیش از یکماه از ابلاغ این قانون توسط ریاست محترم جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور ، این سازمان هنوز وضعیت این طرح را مشخص نکرده است و ایثارگران محترم و خانواده معزز آنها همچنان در انتظار ابلاغ توسط این سازمان و نهایی شدن این قانون هستند.