افزایش عرضه نفت امارات به آسیا

به گزارش بلومبرگ، پس از توافق اوپک پلاس در هفته گذشته، امارات کمی بیشتر نفت به خریداران آسیایی می‌فروشد.

در حالی که سومین تولیدکننده بزرگ اوپک همچنان در ماه ژانویه عرضه نفت خود را به آسیا می‌کاهد، اما این کاهش به اندازه کاهشی که در ماه جاری صورت گرفت، نیست.

به گفته آگاه، منابع شرکت ملی نفت ابوظبی در نظر دارد تا حجم قراردادهای نفت «موربان» خود را ۲۰ درصد و نفت های  «آپر زاکوم» و «داس» را ۱۵ درصد کاهش دهد که این کاهش در مقایسه با کاهش ۲۰ درصدی تمامی انواع نفت این کشور در ماه دسامبر کمتر است.

اوپک پلاس هفته گذشته پس از یک هفته تنش و مذاکره میان عربستان و امارات، توافق کرد به تدریج از ماه ژانویه عرضه نفت را افزایش دهد. بر اساس این توافق، امارات می تواند از ماه ژانویه در مقایسه با تولید ماه های آگوست- دسامبر، روزانه ۳۸ هزار بشکه نفت بیشتر تولید کند.

همچنین شرکت ملی نفت ابوظبی قصد دارد تا عرضه نفت «Umm Lulu» را در ماه آینده ۵ درصد کاهش دهد.

امارات پس از اینکه بیش از سهمیه مورد توافق اوپک پلاس در سال جاری، تولید نفت انجام داد، از طرف عربستان به صورت عمومی مورد عتاب قرار گرفت. از آن زمان، شرکت ملی نفت ابوظبی عرضه نفت به آسیا، بزرگ ترین منطقه به لحاظ مصرف نفت، را کاهش داد. به طوری که عرضه تمامی انواع نفت خود به آسیا در ماه اکتبر را ۳۰ درصد کم کرد.

در اقدامی دیگر، شرکت ملی نفت ابوظبی، قیمت رسمی نفت موربان برای فروش در ماه ژانویه را نسبت به ماه دسامبر ۷۵ سنت افزایش داد.