رفع تعلیق ۳۲۱واحد صنفی تولیدی پتروشیمی

کامبیز معتمد وزیری گفت: در راستای سیاست های حمایتی از بخش تولید کشور و تحقق منویات مقام معظم رهبری پیرامون جهش تولید، مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با تمرکز بیشتر در بخش حوزه فعالیت واحدهای صنفی تولیدی درصدد رفع موانع و مشکلات داخلی است.

وی با اشاره به رفع تعلیق ۳۲۱ واحد صنفی تولیدی حوزه پتروشیمی کشور، تصریح کرد: واحدهای صنفی تولیدی مرتبط مکلفند ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت درخواست مجدد، ثبت دقیق آمار تولید و فروش در سامانه بهین یاب اقدام کنند.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور همچنین گفت: کارگروه های استانی موظفند به قید اولویت نسبت به بررسی مجدد، ظرفیت سنجی و ارسال اطلاعات در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بهین یاب اقدام کنند.

وی از حضور و نقش مهم مرکز اصناف و بازرگانان در کمیته مذکور در راستای صیانت از تولید در جامعه صنفی کشور یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مرکز اصناف، تامین سایر مواد اولیه از محل تولید داخل یا واردات محقق شود .

سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت خاطر نشان کرد: در این مسیر تعاملات معاونت های بازرگانی داخلی، امور صنایع و طرح و برنامه وزارت صمت بعنوان سه رأس اصلی در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در این خصوص بسیار مهم و اثرگذار بوده و امید است که در سایه هماهنگی‌های بعمل آمده و با تکیه بر توان بخش خصوصی بتوان در جهت تحقق جهش تولید در کشور گام برداشت.