فرودگاه های بندرماهشهر و خارک از سوی وزارت نفت به شرکت فرودگاه‌ها تحویل شدند

فرودگاه های بندرماهشهر و خارک از سوی وزارت نفت به شرکت فرودگاه های کشور تحویل شدند.

بر همین اساس و طی ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، روح الله فلاح تبار و دشتیان به ترتیب به مدیرکلی فرودگاه‌های بندرماهشهر و خارک منصوب شدند.