پتروشیمی بوعلی سینا با سقف تعیین شده کشف‌ قیمت شد

به گزارش نفیر - خبرگزاری نفت ایران؛ با استقبال از عرضه سهام پتروشیمی بوعلی سینا، به هر فرد تنها 78 سهم اختصاص یافت.

 تعداد ۴۲۰میلیون سهم شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، چهار‌‌شنبه گذشته با نماد معاملاتی “بوعلی” در بازار دوم بورس تهران عرضه اولیه و هر سهم این شرکت ۴۱۴۳ تومان کشف قیمت شد.

 این میزان سهام در محدوده قیمتی ۳۹ هزار و ۳۶۰ ریال تا ۴۱هزار و ۴۳۰ریال برای هر سهم و با سهمیه ۲۰۰سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه شده بود که در نهایت در این عرضه اولیه ۴ میلیون و ۵۱۹ هزار کد معاملاتی شرکت کردند و به هر فرد، ۷۸ سهم با نقدینگی حدود ۳۲۸ هزار تومان اختصاص یافت.