افشای استخدامی های فامیلی در پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان

سایت نفتی ها خبر داده دستکم ۱۳ نفر از 28 کارمند اداره بازرگانی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس با یکدیگر ارتباط فامیلی دارند.

به گزارش نفیر (خبرگزاری نفت ایران)، یک سایت فعال در حوزه اخبار صنایع نفت و پتروشیمی افشا کرده؛ از ۲۸ نیروی فعال در واحد بازرگانی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، دستکم ۱۳ نفر آنان با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند.

در ادامه این گزارش ادعا شده، اغلب این افراد در ابتدا به صورت روز مزد استخدام و پس از مدتی با تغییر قرارداد و بدون طی کردن مراحل آزمون و مصاحبه جذب سیستم شده اند.

این سایت نسبت افراد را زن و شوهر، خواهرزاده، برادرزاده، خاله زاده و نوه خواهر مدیر معرفی کرده است.

البته امین نژاد مدیرعامل پالایشگاه بید بلندخلیج فارس این تعداد را کمتر از ده نفر اعلام کرده و درعین حال گفته این مساله را به طور ویژه بررسی خواهد کرد.

پیشتر عصرجنوب رسانه فعال در استان خوزستان نیز در خبری از استخدام های فامیلی و جذب ۱۴ نفر بدون رعایت ضوابط استخدامی در پتروشیمی غدیر خبر داده بود.

خبرنگار خبرگزاری صنعت نفت ایران (نفیر) 

تهران – ۲۴ آذر ۹۹ – صفحه تخصصی گاز