اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل تا دوماه آینده در تمامی شرکت های وزارت نفت

وزارت نفت از اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل تا دوماه آینده و در تمامی شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش نفیر خبرگزاری نفت ایران و به نقل از وزارت نفت، بررسی روند پیشرفت اجرای این طرح با تکیه بر اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و گزارش‌های رسیده از چهار شرکت اصلی، حاکی از آن است که بخش‌هایی از طرح ساماندهی وضع قراردادهای پیمانکاری اجرایی شده است و بر مبنای گزارش‌های مدیران توسعه منابع انسانی شرکت‌ها، بخش‌های باقیمانده نیز حداکثر ظرف دو ماه آینده عملیاتی می‌شوند.

این طرح مشتمل بر دو بخش اصلی «طبقه‌بندی مشاغل و بهبود نظام پرداخت» و «بیمه تکمیلی» کارکنان است که در زمینه طبقه‌بندی مشاغل و بهبود نظام پرداخت، طرح از آبان‌ماه در بخشی از پیمان‌های پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران اجرایی شده و در پیمان‌های عملیاتی نیز تا پایان دی‌ماه امسال اجرایی می‌شود. طبقه‌بندی مشاغل و بهبود نظام پرداخت در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به جز شرکت پالایش نفت آبادان که از آبان‌ماه اجرایی شده، در دیگر زیرمجموعه‌ها تا پایان دی‌ماه عملیاتی می‌شود. این بخش در شرکت ملی گاز ایران در ستاد، شرکت مهندسی و توسعه گاز و پالایشگاه‌های پارسیان و سرخون و قشم طی مهرماه و آبان‌ماه اجرایی شده و برای دیگر زیرمجموعه‌ها تا پایان دی‌ماه عملیاتی می‌شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز اعلام کرده طبقه‌بندی مشاغل و بهبود نظام پرداخت را در ماه‌های آذر و دی عملیاتی می‌کند.

اما بخش دیگر یعنی بیمه تکمیلی پیمانکاران نیز در مجموعه وزارت نفت به پیشرفت میانگین حدود ۵۰ درصدی رسیده است، به نحوی که بر اساس تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده از طرف شرکت‌های پیمانکار، تعهدهای این بخش با ۸۶ درصد پیشرفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (پیشرفت بیشتر به دلیل محدودیت تعداد شرکت‌های پیمانکار) رو به پایان است، در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به ترتیب بالغ بر ۶۹ درصد و ۴۹ درصد پیشرفت دارد و در شرکت ملی نفت ایران و ستاد وزارت نفت نیز به پیشرفت ۴۲.۵ درصدی رسیده است.

بر اساس این گزارش، در مجموعه وزارت نفت اعم از ستاد وزارتخانه و چهار شرکت اصلی، ۱۰۵ هزار و ۱۱۳ نفر نیروی پیمانکار در قالب ۱۷۱۳ شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کنند.