با فشار نمایندگان، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کنار گذاشته می شود

گفته می شود به زودی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برکنار و مدیرعامل جدید منصوب خواهد شد.

به گزارش نفیرنفت (خبرگزاری صنعت نفت ایران)؛ نامزد این سمت یکی از مدیران ارشد شرکت نفت و گاز پارس خواهد بود که ظاهرا مذاکرات برای جایگزینی وی صورت گرفته است.
گفته می‌شود علت برکناری خرمدل ازاین سمت گلایه مدیران استانی و نماینده این منطقه در مجلس است که در نهایت منجر به تصمیم برکناری وی گردیده است.