دولت کسری بودجه کشور با صادرات محصولات پتروشیمی جبران می کند؟

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می گوید وزارت نفت باید اعلام آمادگی کند و اقداماتی انجام دهد که محصولات پتروشیمی بیشتری تولید شود تا بتوان با فروش بیشتر آنها، کسری بودجه را جبران کرد. 

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ اسماعیلی با تاکید باید از فروش نفت به صورت خام پرهیز کنیم گفت: یکی از جدی ترین مشکلات کشور، کسری بودجه ای است که در نتیجه ناتوانی شرکت ملی نفت از فروش نفت صورت گرفته است. اما باید این کسری را جبران کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه نفت نادیده گرفته شود و فشار به بخشهای دیگری بیاید گفت: تا چه اندازه می توانیم مالیات را افزایش دهیم، بنابراین باید به سوی کسب درآمد از زیر مجموعه های نفت همچون پتروشیمی ها برویم. 
وی با تاکید بر اینکه درآمدهای صنعت پتروشیمی برای کشور ما بسیار با اهمیت  است گفت: کشورهای نیازمند به محصولات پتروشیمی بسیار علاقمند هستند که با کشور ما ارتباط داشته و از ما خرید کنند، بنابراین نگران بازار فروش  محصولات پتروشیمی نیستیم. 
اسماعیلی برنامه ریزی برای ساماندهی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی را مورد تاکید قرار داد و گفت: پتروشیمی در دو بخش دولتی و خصوصی فعال است اما بخش خصوصی اهمیت بیشتری دارد. بنابراین وزارت نفت باید اعلام آمادگی کند و اقداماتی انجام دهد که محصولات پتروشیمی بیشتری تولید شود تا بتوان با فروش بیشتر آنها، کسری بودجه را جبران کرد. 
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازار محصولات پتروشیمی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه مهیا است گفت: امسال نیز باید در لایحه بودجه جلوگیری از فروش نفت خام و تبدیل به فراورده لحاظ شود که این مهم انجام شده و در بودجه امسال تاکید بر جلوگیری از خام فروشی شده است. اما باید منتظر ماند و دید تا چه اندازه می توانیم از این فرصت استفاده کنیم.