قیمت نفت کوره کارخانه‌های سیمان با قیمت گاز آنها برابر شد

دولت مصوبه مربوط به تعیین قیمت نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان را ابلاغ کرد.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ هیئت وزیران در نشست ۱۴ دی‌ماه ۹۹، پیشنهاد وزارت نفت درباره تعیین قیمت نفت کوره مصرفی بعضی از کارخانه‌های سیمان را با هدف فراهم کردن امکان فعالیت بدون مشکل آنها تصویب کرد.

به موجب این مصوبه، قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی آن دسته از کارخانه‌های سیمان که به دلیل مدیریت شبکه گاز به تشخیص وزارت نفت، از ابتدای مهرماه تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ مکلف به استفاده از نفت کوره می‌شوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین شد.