مدیرعامل پتروشیمی پردیس به سیراف می‌رود

مدیرعامل پیشین پتروشیمی پردیس به زودی مدیرعامل پتروشیمی سیراف انرژی خواهد شد.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ طبق اخبار رسیده به این خبرگزاری، حسن ذوالفقاری که در پتروشیمی پردیس در زمینه ثبت رکورد تولید اوره و آمونیاک‌، سازماندهی مناسب و رضایت نیروی انسانی عملکرد قابل قبولی را به جای گذاشته بود، به زودی به عنوان مدیرعامل پتروشیمی سیراف انرژی منصوب خواهد شد.

پتروشیمی سیراف انرژی از جمله پروژه های شرکت انرژی سپهر زیر مجموعه پتروفرهنگ می باشد که در زمینی به مساحت ۵۴ هکتار با هدف تولید متانول در بندر دیر به زودی به بهره برداری خواهد رسید.