سود ۳۴۷.۵ تومانی «جم» در دوره ۹ ماهه

پتروشیمی جم دوره نه ماهه را با رشد 126 درصدی و با سود 347 تومانی به ازای هر سهم به پایان رساند.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ شرکت پتروشیمی جم در دوره ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری با رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد عملیاتی ۱۶ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومانی، به بهای تمام شده ۱۱ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومانی به دست آورده است.

جم در این دوره ۵۱۴۶.۸ میلیارد تومان سود ناخالص و ۴۵۶۹.۷ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته است، که هر کدام به ترتیب رشد ۱۰۱ و ۱۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته‌اند.

پتروشیمی جم با سود خالص ۴۷۹۵.۷ میلیارد تومانی افزایش ۱۲۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و به سود خالص ۳۴۷۵ ریالی برای هر سهم رسیده است.