ماجرای رانت بزرگ در قیمت گذاری اتان پتروشیمی ها

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ آذرماه سالجاری مصاحبه ای از محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس رسانه ای شد که وی مدعی شده بود که گاز اتان یارانه دار به پتروشیمی‌ها داده می‌شود؛ ۳ دی ماه وزارت نفت به این موضوع در قالب جوابیه ای واکنش نشان داد و تنها به این توضیح اکتفا کرد که “قیمت گاز اتان توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و بر اساس یک فرمول مصوب، به‌صورت ماهانه محاسبه و ابلاغ می‌شود.”
محمودزاده دراین گفت وگو تاکید کرده بود:” گاز اتانی که به پتروشیمی‌ها واگذار می‌شود، گاز یارانه‌دار دولتی است که درآمد حاصل از آن در پتروشیمی‌ها تبدیل به پلی‌اتیلن می‌شود اما متأسفانه در اصل محصول گاز را به‌صورت خام به خارج از کشور صادر می‌کنند و ارز آن را بازنمی‌گردانند بنابراین وزیر نفت باید پاسخگوی این مسئله باشد.”
دراین بین ۲۶ دی ماه یعنی کمتر یکماه پس از انتشار توضیحات وزارت نفت، نماینده مردم مهاباد باردیگر اظهارات خود در این خصوص را رسانه ای کرد. اما اینبار محمودزاده از طرح سوال از وزیرنفت و اعلام وصول شدن آن خبر داده و تاکید داشته محور یکی از سوالات وی از وزیرنفت که به زودی وی را به کمیسیون انرژی خواهند کشاند موضوع ارائه گاز یارانه ای اتان به پتروشیمی‌هاست. به گفته او، یکی از سوالات اساسی اش از زنگنه مربوط به این نکته می‌شود که دلیل عدم رسیدگی به تخلفات و رانت ارزی و دریافت گاز یارانه ایی اتان توست شرکت‌های پتروشیمی چیست؟
با اینحال باید دید وزیرنفت چه پاسخ شفافی براین موضوع در کمیسیون انرژی ارائه خواهد داد و اینبار نیز تنها به این نکته اکتفا خواهد کرد که قیمت گاز اتان توسط معاونت برنامه ریزی وزارتخانه متبوعش و براساس یک فرمول مصوب و ماهیانه محاسبه و ابلاغ می‌شود! توضیحی که نه مساله طرح شده توسط محمودزاده را تایید ونه تکذیب می‌کند. اما باید دید توضیحات وزیرنفت بالاخره نمایندگان کمیسیون انرژی و بالاخص محمودزاده را مجاب به عدم تحقق چنین اتفاقی از سوی این وزارتخانه می‌کند؟ و مهمتراز آن واقعا در نحوه قیمت گذاری اتان برای پتروشیمی‌ها رانتی وجود دارد؟