نخستین وزیر نفت ایران چه کسی بود؟

کتاب “روایت پرواز” به قلم عبدالرضا غلامی از مدیران صنعت پتروشیمی کشور منتشر شد.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ معین فر که متولد ١٣٠٧ تهران و فارغ التحصیل مهندسی راه وساختمان درسال١٣٣٠ است،با حکم بازرگان ،از مهر ۵٨ تا مهر ۵٩ نخستین وزیر وزارتخانه تازه تأسیس نفت شد.