آمادگی کامل پتروشیمی اروند در شرایط اضطراری و حوادث غیرمترقبه

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ تمرین تیم پاسخ و واکنش سریع در شرایط اضطرار پتروشیمی اروند با هدف افزایش آمادگی نیروهای آتش نشانی، پزشکی و سایر نیروهای درگیر در عملیات برگزار شد.

حسن نشان زاده مقدم مدیرعامل پتروشیمی اروند در این خصوص گفت: لزوم وجود نیروهای واکنش سریع در شرایط اضطرار به تنهایی کفایت نمی کند بلکه آمادگی این‌نیروها در هر زمان می تواند تضمینی به کنترل شرایط بحرانی در حوزه صنعت باشد.

وی افزود: صنعت پتروشیمی همیشه در معرض اتفاقات غیرمترقبه و ناگهانی با احتمال بالای خسارات مالی و جانی می باشد و تمام‌تلاش ما بر این است با حفظ آمادگی نیروهای شرایط اضطرار در بروز و کنترل حوادث جلوگیری کنیم.

به منظور آمادگی هرچه بیشتر تیم پاسخ و واکنش در شرایط اضطراری پتروشیمی اروند تمرینی در تاریخ دوم بهمن ماه با هماهنگی مدیریت ارشد تیم واکنش در شرایط اضطراری و بدون اطلاع گروه های هدف برگزار شد.

سناریوی این تمرین عملیاتی به این صورت بوده است که در حوالی ظهر یک روز نیمه تعطیل اتاق کنترل آتش نشانی پیامی از کشیک ارشد مجتمع بوسیله بیسیم مبنی بر مشاهده خروج دود زیاد از اطراف درب یکی دفاتر ساختمان مرکزی و مصدومی که احتمالا بر اثر برق گرفتگی دچار شک شده است، دریافت می کند.
همزمان با دریافت این پیام تیم عملیات و فوریت های پزشکی به محل اعزام و با حراست نیز هماهنگی لازم انجام می‌شود.

نشان زاده مقدم اهداف متفاوتی را در خصوص این تمرین عملیاتی برشمرد که از جمله آن می‌توان به ارزیابی سرعت عملکرد تیم عملیات و خودروهای آتش نشانی، ارزیابی سرعت عمل تیم فوریتهای پزشکی، ارزیابی سرعت عمل تیم درمان و پزشکی درمانگاه، ارزیابی فرایند ارتباط گروه‌های درگیر در عملیات با یکدیگر اشاره کرد.

در این تمرین بخش های عملیاتی آتش نشانی، درمان و حراست از تیم IC فعال شد، همچنین سطح حادثه نوع یک بوده است.