خبرسازی کذب علیه پتروشیمی اروند با هدف برهم زدن افکار عمومی

اخیرا خبری با عنوان “نصب ۸ پمپ تخلیه آب با کمک پتروشیمی اروند در شهر دهدشت” در فضای مجازی منتشر شد که اساسا کذب، ساختگی و به قصد برهم زدن افکار عمومی بود.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ این خبر که با عنوان مصاحبه شهردار دهدشت عنوان شده، به کلی کذب است و نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه شهردار دهدشت نیز چنین مصاحبه ای نداشته و خبرپردازان دروغین صرفا قصد فریب افکار عمومی در شرایط حساس و بحرانی منطقه را داشته اند.

برخی رسانه های نوپا، تازه کار و غیرحرفه ای محلی نیز بدون بررسی صحت خبر و صرفا بر با غرض ورزی علیه شرکت پتروشیمی اروند دست به این انتشار این خبر کذب زده اند و شرکت پتروشیمی اروند حق خود می‌داند که از رسانه های غیرحرفه ای و بدون مجوز در محاکم حقوقی و قضائی دفاع کند.

گفتی است، شرکت پتروشیمی اروند هیچ کمک مالی و تجهیزاتی به شهرستان‌ها و استان‌های همجوار نکرده و با تمام توان لجستیکی و کمک‌های مالی اقدام به رفع بحران های مختلف از جمله بحران آب‌گرفتگی اخیر در بندرماهشهر، بندر امام خمینی، چمران و مناطق تابعه کرده است.