استخدام‌های شرکت پایانه‌ها و مخازن‌ لغو شد

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: با ورود اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موضوع استخدام‌ یکی از شرکت های منطقه، این شرکت، ضمن لغو استخدام‌ها، نیروهای مورد نیاز خود را از بین بومی ها جذب خواهد کرد.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد در پی انتشار خبری مبنی بر استخدام افراد غیر بومی توسط یکی از شرکتهای های منطقه، این سازمان ماجرا را از مبادی ذیربط پیگیری کرد.

در خبرها آمده بود که شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی نیروی انسانی مورد نیاز خود را از نیروهای خارج از استان استخدام نموده است.

اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ضمن بررسی ماجرا، جلسات متعددی را با مسئولین این شرکت برگزار کرد.

سرانجام قرار شد شرکت مذکور در نحوه بکارگیری نیروها تجدید نظر کرده و در اسرع وقت نیروهای مورد نیاز خود را براساس ضوابط اداره کار بکارگیری نماید.