قرارداد کاری مدت موقت‌ها ۳ و ۵ ساله می‌شود

منابع انسانی وزارت نفت از ۳ و ۵ ساله شدن قرارداد کاری کارکنان قراردادی مدت موقت خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ منابع انسانی وزارت نفت امروز رسما اعلام کرد:جهت افزایش امنیت شغلی کارکنان قراردادی مدت موقت صنعت نفت، بررسی و تدوین طرح افزایش مدت زمان قرارداد کارکنان قراردادی مدت موقت به ۳ و ۵ سال در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس اعلام این معاونت این طرح در آینده‌ای نزدیک اجرا خواهد شد.