دستیابی پتروشیمی جم به دانش فنی طراحی و ساخت تیپ برنرها

با طراحی جدید تیپ برنر کوره های گازی، ضمن کاهش چشمگیر در تخریب تیپ برنرهای جانبی و عایق کوره های گازی، بهبود مناسبی در برخی پارامتر های فرایندی و تولید کوره های گازی (Refractory) دیواره پتروشیمی جم صورت پذیرفته و برآورد سود حاصل از این دستاورد رقمی بالغ بر 600 هزار یورو در سال به ازای هر کوره گازی است.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ به نقل از اکبر بوالحسنی، رئیس پژوهش واحدهای فرآیندی و الفینی شرکت پتروشیمی جم، با انجام بازرسی های مداوم، ایرادها و اشکالات فنی کوره های گازی الفین که بصورت مستمر و تکرار پذیر بودند شناسایی و با ایجاد کارگروه تخصصی ، مطالعاتی بر دلایل شکل گیری و راهکارهای رفع آنها صورت گرفت.

رئیس پژوهش واحدهای فرآیندی و الفینی پتروشیمی جم با اشاره به اینکه از تابستان ۱۳۹۴ مطالعات اولیه بر روی شبیهسازی کوره و تغییر در طراحی اولیه تیپ برنرهای واحد الفین آغاز شد، گفت: پس از تغییر طراحی ها و نهایی شدن نتایج شبیه سازی، با مشارکت سازندگان ایرانی، ساخت تیپ برنرهای جدید آغاز و برای نخستین بار در پائیز سال ۹۷ به کارگیری آن ها در این واحد با هدف رفع گلوگاه های تولید و مشکلات فرآیندی و تعمیراتی انجام شد.
وی افزود : پس از انجام تعمیرات اساسی، از اسفند ماه ۱۳۹۷ پایش داده ها و تست های لازم انجام شد و تا خرداد سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد. که پس از بررسی داده ها، صحت و موفقیت اهداف پروژه تعریف شده در مقیاس صنعتی محقق شد و در یک بازه چهار ساله این ایده ، تجاری سازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
بوالحسنی تصریح کرد: با اجرای این پروژه، ضمن رفع قسمتی از گلوگاه های تولید واحد الفین پتروشیمی جم، مواردی همچون دستیابی به دانش طراحی و ساخت تیپ برنرها ، کاهش ریسک تولید، افزایش راندمان حرارتی و بهبود مصرف سوخت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش مشکلات تعمیراتی و افزایش بیش از یک هزار و ۲۶۰ تنی اتیلن و ۵۰ تنی پروپیلن نیز محقق شد.