حادثه در پتروشیمی بندرامام

ساعاتی پیش جرثقیلی ۵۰ تنی در پتروشیمی بندرامام واژگون شد.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ این حادثه در واحد آروماتیک پتروشیمی بندرامام اتفاق افتاد، میزان خسارات وارده تاکنون مشخص نشده است.

خرداد ماه سال جاری نیز جرثقیلی در این پتروشیمی واژگون شده بود.