دومین روز اعتصاب در پتروشیمی شیمی بافت / اجبار کارگران به امضای تعهدنامه های ناقض حقوق کارگران

کارکنان شرکت پتروشیمی شیمی بافت در ماهشهر برای دومین روز پیاپی در اعتراض به تبعیض در حقوق و مزایا دست از کار کشیدند.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ کارگران با در دست داشتن پلاک کاردهای اعتراضی صبح امروز چهارشنبه مقابل درب اصلی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها خواسته های خود را رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، اجرای صحیح و کامل طرح طبقه بندی مشاغل، ارائه خدمات رفاهی و انگیزشی و داشتن امنیت شغلی عنوان کرده اند.

به گزارش نفیرنفت؛ کارگران همچنین فاش کرده اند از سوی مدیران این شرکت مجبور به امضای تهعدنامه هایی شده اند که حقوق آنها را نقض می کند و آنان مجبور خواهند بود در مقابل تبعیض های صورت گرفته سکوت کنند.

کارگران معترض شرایط خود را برده داری نوین نام گذاری کرده اند.

پیش تر آنان به رسانه ها گفته بودند اغلب مدیران این شرکت به صورت پروازی و ساعتی به کارخانه سر می زنند و حتی حاضر به اقامت در منطقه نمی شوند.

این پتروشیمی از جمله شرکت های زیرمجوعه شستا به شمار می رود.