نشت ۵۰۰ لیتر بنزین در جایگاه سوخت اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ۵۰۰ لیتر بنزین در جایگاه سوخت روشن دشت نشت کرد که حضور به موقع آتش نشانی از حادثه جلوگیری کرد.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛  فرهاد کاوه آهنگران  اظهار کرد: جایگاه روشن دشت اصفهان در اثر نشت حدود۵۰۰ لیتر بنزن در معرض حادثه بود.

او افزود: این اتفاق به علت تخلیه تانکر در جایگاه و عدم رعایت اصول، هنگام تخلیه رخ داد که هنوز علت نشت مشخص نیست.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: به دنبال این اتفاق با آتش‌نشانی تماس گرفته شد و به علت اشتعال‌زا بودن بنزین نیرو‌های چهار ایستگاه آتش نشانی شامل ایستگاه‌های ۴، ۵، ۱۵‌و۲۳ که دارای فوم یا کف آتش نشانی هستند به محل اعزام شدند و تمهیدات و ایمنی لازم انجام و از آتش سوزی جلوگیری شد.
او ادامه داد: این اتفاق درساعت ۱۷:۰۶ دقیقه به سازمان آتش نشانی اطلاع و ماموران پس از ۴ دقیقه درمحل حاضر شدند.