پتروشیمی لردگان با شرکت‌های داخلی چهار تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد

شرکت پتروشیمی لردگان در راستای حمایت از شرکت‌های متخصص داخلی، در نمایشگاه جزیره کیش، چهار تفاهم نامه همکاری با شرکت های ایرانی به امضا‌ رساند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ این تفاهم نامه‌های همکاری پتروشیمی لردگان با شرکت‌های داخلی اهتمام جم، دیلمان فیلتر، بافندگی نور و کوشاتوربور کمپرسور سپاهان به امضاء‌ رسید.

مدیرعامل این پتروشیمی به خبرنگار نفیرنفت در کیش گفت: حمایت از توان داخلی در راستای منویات مقام معظم رهبری است و استفاده از توانمندی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان و صندوق حمایت از علم و فناوری با هدف تسهیل پیوند تقاضا و عرضه فناوری و نوآوری با سازندگان داخلی بوده است.

محسن محمودی با اشاره به پتانسیل شرکت های داخلی ادامه داد: امضای تفاهم نامه ها ضمن کمک به توسعه شرکت های داخلی و انتقال دانش، تولید شغل در کشور نیز می‌شود.

مدیرعامل پتروشیمی لردگان افزود: این تفاهم نامه ها به منظور تامین کیسه های لمینت، فیلترهای ۴۰ و ۱۰ میکرون اسنتلس استیل و UFC85 و با هدف حمایت از رونق‌ تولید منعقد شده است.