خواب شوم چند نماینده مجلس برای پتروشیمی آبادان/ فشار برای انتصاب یک مسئول روابط عمومی به عنوان مدیرعامل

اطلاعات دریافتی نفیرنفت نشان می دهد چند نماینده مجلس در حال فشار به مدیران سازمان های زیرمجموعه وزارت تعاون برای انتصاب مسئول سابق روابط عمومی پتروشیمی آبادان به عنوان مدیرعامل هستند؛ اما امانتداران این مجموعه زیر بار فشارها نرفته اند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  نام پتروشیمی آبادان در سالیان اخبر با انفجار و حادثه و بدهی و مشکلات مالی گره خورده است.

مشکلاتی که کم و بیش با نوسانات قیمت ارز و تجدید ارزیابی دارایی هایی که ارزشمند شدند، حداقل فعلا روی کاغذ حل شده اند.

در میان همه مشکلات، با حمایت های سهامداران عمده و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، واحد ۶۰۰ این کارخانه که در تابستان دچار آتش سوزی شده بود با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریالی، بازسازی و وارد مدار تولید شد تا آینده ششرکت و کارکنان و سهامداران امیدبخش شود.

اما اکنون از شرکتی که پس از سال ها، نوای خوش از آن به گوش می رسد، شنیده شده چند نماینده مجلس خواب بدی برای این شرکت و کارکنان و سهامدارانش دیده اند.

گفته می شود نماینده آبادان و کعب عمیر نماینده شوش با سوء استفاده از شعار حمایت از مدیران بومی، قصد فشار برای تحمیل مسئول سابق روابط عمومی پتروشیمی آبادان که در آزمون پیشین شستا تنها توانسته بود نمره ۴ را کسب کند، به عنوان مدیرعامل این مجموعه قدیمی و تاره جان گرفته را دارند.

بر اساس اطلاعات دریافتی نفیرنفت، مدیران زیرمجموعه وزارت تعاون تاکنون زیر بار فشارهای نمایندگانی که خود باید ناظر بر اجرای قانون و ضابطه مندی باشند نرفته اند.