وقوع دو حادثه متوالی در واحد متانول پتروشیمی فن آوران

شامگاه گذشته در پتروشیمی فن آوران واقع در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر دو حادثه متوالی رخ داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  آنگونه که منابع خبری نفیرنفت اطلاع دادند؛ شامگاه گذشته به فاصله بیش از یک ساعت دو حادثه حریق در واحد متانول پتروشیمی فن آوران به وقوع پیوسته است.

محل وقوع حریق در زمانیکه واحد در سرویس بوده، کمپرسور متانول مسیر ابزار دقیق گزارش شده و نیروهای آتش نشانی اقدام به مهار حریق کرده اند.

اطلاعات تکمیلی به زودی منتشر می شود.