ماهشهر “غلامپور‌”ها‌ را کم دارد؛ به قلم ابراهیم‌ فیصلی

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ ابراهیم فیصلی فعال اجتماعی در یادداشتی نوشت:

در روزهای نخست ورود ویروس منحوس کرونا به ماهشهر، پتروشیمی امیرکبیر به مدیر عاملی آقای غلامپور از ضد عفوفی خیابان ها تا ماسک در خط مقدم مبارزه حضور داشت و در کنار عزیزان جهادی و غیور شهری خوب از پس موضوع بر آمدند‌.

متاسفانه برخی این وضع را بر نتابیدن و چوب لای چرخ حفاظت از شهر گذاشتند؛ از تهمت به این مدیر زحمت‌کش‌ تا حرف و حدیث‌های‌ ناجوانمردانه‌ عده‌ای خاص!

حال موج چهارم شدیدتر وارد شهر ماهشهر و استان خوزستان شده؛ این مدیران پتروشیمی کجایند و چه برنامه ای برای کمک دارند.

فرماندار ماهشهر آیا از پتروشیمی ها خواسته است تا دوباره ضدعفونی آغاز گردد؟ یا این موضوع رها شده و پتروشیمی ها هیچ وظیفه ای در قبال مردم شهر ندارند و فقط بفکر خود هستند؟

ماهشهر غلامپور ها را کم دارد.

ماهشهر را دریابید تا دوباره گرفتار نشویم و خانواده ای عزا دار نشود. شرکت های پتروشیمی هم از وظایف خود شانه خالی نکنند و طرح حمایتی سلامت عمومی غلامپور مدیرعامل سابق و دلسوز پتروشیمی را روی زمین نگذارند تا شاهد نابودی این ویروس منحوس باشیم‌