۱۰۹۵ روز همراه محیط زیست؛

برای سومین سال پیاپی پتروشیمی امیرکبیر صنعت سبز شد

شرکت پتروشیمی امیرکبیر؛برای سومین سال متوالی از سوی سازمان محیط زیست کشور به عنوان شرکت صنعتی سبز انتخاب شد.این دستاورد بزرگ به واسطه حفظ رعایت ملاحظات و پروتکل های زیست محیطی در پتروشیمی امیرکبیر به دست آمده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ راین مجتمع در ارزیابی سال ۹۸-۹۹ که از سوی سازمان محیط زیست انجام گرفته است توانست به عنوان واحد منتخب صنعتی سبز کشور برگزیده شود.

سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راستای حفاظت از محیط زیست و به منظور تشویق واحدهای صنعتی و خدماتی و انتقال تجارب صنایع موفق در زمینه کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی و ایجاد فضای رقابت ،
هر ساله از بین صنایع مختلف کشور نسبت به انتخاب و معرفی صنایع سبز کشور اقدام می نماید که پتروشیمی امیرکبیر در این ارزیابی توانست این موفقیت را کسب کند.
لازم به ذکر است شرکت هایی میتوانند در این فرآیند ارزیابی شرکت نمایند که در سال قبل در لیست صنایع آلاینده کشوری قرار نداشته باشند.
عدم قرار گیری نام واحد در فهرست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست در سال انتخاب، بهبود سیستم های پالایش و کنترل آلاینده ها،مدیریت بازیافت مواد زائد،مصرف بهینه حامل های انرژی،استقرار سیستم های پایش لحظه ای، استقرار مدیریت زیست محیطی ISO14000، ارتقا سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان واحد توسعه فضای سبز از جمله مواردی است که در ارزیابی سازمان محیط زیست کشوری لحاظ میگردد و پتروشیمی امیرکبیر توانسته از فیلتر موارد مذکور عبور کند و موفق به کسب نشان صنعت سبز شود.