امام جمعه جم: مگر قحط الرجال است، عده ایی دوشنبه ها بیایند وچهار شنبه بروند؟

محمدی امام جمعه شهرستان جم در خطبه های نماز جمعه۱۵ اسفندماه گفت: مدیران بومی توانمند داریم ولی از آنان استفاده نمی شود ، تحمیل هزینه فقط در آمد و رفت مدیران هدر رفت منابع مالی است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ وی افزود: مگر ما مدیر نداریم و قحط الرجال است که عده ایی دوشنبه ها بیایند وچهار شنبه بروند؟ متولیان بدانند این ها مطالبات عموم وخواص مردم هست.

محمدی با اشاره به مسئولیت های اجتماعی شرکت ها گفت: بعضی از مدیران خوب و عملکردشان رضایت بخش است و توانمند هم هستند که بنده از آنان تشکر می نمایم  ولی بعضی ها نسبت به مردم ومحیط پیرامونشان توجه ایی نمی کنند در بین مردم وبا مردم هم نیستند.