جوانان محلی خواستار ابطال استخدام‌ها و ورود نمایندگان مجلس شدند؛

افشای استخدام‌های رانتی در پتروشیمی پلی‌پیلن‌ جم

منابع محلی از استخدام‌های غیرقانونی و بی ضابطه گروهی از نزدیکان مدیرعامل پروپیلن‌ جم در این شرکت خبر می‌دهند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ فیض اردکانی خواهرزاده سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق که انتصابش به‌عنوان مدیرعامل پلی‌پروپیلن جم با حواشی بسیاری همراه بود، اخیراً اقدام به جذب دستکم ۲۰ نفر بدون رعایت ضوابط استخدامی کرده است.
این اقدام مدیرعامل پروپیلن‌ جم اعتراض جوانان جویای‌ کار استان بوشهر را به همراه داشته و آنها از نمایندگان مجلس خواسته‌اند با ابطال استخدام افراد‌ دارای رانت، فرصت استخدام و رقابت برابر برای جوانان این استان را که همواره در معرض آلودگی صنایع بوده را به وجود آورند.