حق داشتن سلامتی هم از ما سلب شده؛

اعتراض کارگران به نقض قانون کار در پتروشیمی تخت جمشید

کارگران پتروشیمی تخت جمشید می گویند با نقض آشکار قانون و دستورالعمل های سازمان منطقه ویژه در این شرکت مواجه شده اندو حتی برای داشتن سلامت هم حق مطالبه گری از آنها سلب شده است و اداره کار سازمان هم به فکر آنها نیست.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ یکی از کارگران در گفتگو با خبرنگار نفیر می گوید: علی رغم دستور صریح سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مبنی بر اجرای کلیه پروتکل های بهداشتی و همچنین اجرای کلیه شیفت های نوبتکاری بصورت ۲.۲.۴ ( ۲ روز صبح , ۲ روز شب و ۴ روز استراحت) به منظور کاهش ترددها و حضور افراد در مجتمع های پتروشیمی، متاسفانه مدیریت پتروشیمی تخت جمشید علی رغم کمبود شدید نیروی انسانی، بیش از ۱۸ ماه هست که ضمن عدم جذب نیرو انسانی کافی برای واحد تولیدی PBR~2، کلیه کارکنان رو مجبور به حضور به صورت ۳.۳.۳ ( ۳ روز صبح کار ۳ روز شبکار و ۳ روز استراحت ) کرده است.

این کارگر که تمایلی به افشای هویتش نداشت می گوید: شیوه برخورد مدیران شرکت با کارکنان غیر قانونی و نقض صریح قانون کار بوده که در سکوت معنادار مدیریت مدیران ارشد سازمان منطقه ویژه و دستگاههای مرتبط نظارتی شهرستان در حال تحمیل بر کارگران است.

او می گویند مدیران این شرکت در پاسخ به پیگیری کارگران تنها به جمله  “به فکرتان هستیم” بنده کرده اند.

کارگر پتروشیمی تخت جمشید در گفتگو با خبرنگار نفیرنفت ادامه می دهد: تاکنون به دلیل اهمال کاری مسئولین شرکت و عدم نظارت سازمان منطقه ویژه، چندین نفر در شرکت به کرونا مبتلا شده اند و پیگیری های کارکنان برای اجرای قانون بی نتیجه مانده است.

این کارگران پیشتر نیز درپی مطالبه گری براری احقاق حقوق شان، از سوی مدیران شرکت تهدید به اخراج شده بودند.