انتصاب‌های غیر مرتبط دوستانه؛

دوست خوب نعمت است، مثل دوستیِ خسرو عباس نژاد قاضی جهانی و بهزاد محمدی

وقتی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دوستی سنگ تمام می‌گذارد، یعنی مشتری می‌شود نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت فروشنده!

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ وقتی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دوستی سنگ تمام می‌گذارد، یعنی مشتری می‌شود نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت فروشنده!

اما داستان چیست؟ آقای خسرو عباس نژاد قاضی جهانی، دوست و همکلاس آقای بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران است که خیلی زود به سبب این دوستی پله‌های ترقی را طی می‌کند.

وی که فاقد هرگونه سوابق رسمی بوده و فقط در بخش خصوصی فعالیت می‌کرده به ناگاه می‌شود مشاور هم‌دانشگاهی سابق و دوست خود، آقای بهزاد محمدی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی که خیلی زود به عزل و نصب‌های مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های پتروشیمی ورود می‌کند.

ایشان ابتدا حکم مدیرعاملی پتروشیمی ابن‌سینا در همدان را دریافت می‌کند، ولی این شرکت هنوز به تولید نرسیده و لقمه‌ی دهان‌پرکنی نیست. پس هم‌زمان بدون هیچ سابقه‌ای با پتروشیمی مارون، به‌عنوان نایب‌رئیس این پتروشیمی منصوب می‌شود، ولی ایراد کار اینجاست که جناب عباس نژاد پیش‌ازاین در شرکت خصوصی آیسان کیمیا که در فروش محصولات شیمیایی با شرکت پترو ایمن سپاهان فعالیت می‌کرده، مشغول به کار بوده.

شرکت پترو ایمن مشتری پتروشیمی مارون بوده و شرکت آیسان مشتری پترو ایمن! حالا چگونه و به چه دلیل لازم است که چنین شخصی به نایب‌رئیسی هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی مارون در بیاید، خود جای سؤال است.

البته ایشان که ظاهراً خانواده‌اش در کانادا زندگی می‌کنند، در هنگام مشاوره بودن، عضو هیئت‌مدیره پتروشیمی جم نیز به‌صورت هم‌زمان بوده است.

ظاهراً جناب بهزاد محمدی از شاگردان مکتب شیخ اجل سعدی است که می‌فرماید:
دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدمست