رشد ۱۶۷ درصدی سود پتروشیمی بوعلی سینا طی ۹ ماهه نخست سال جاری

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مدیر روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا گفت: این شرکت طی ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ٣۵۵٧ ریال سود محقق کرده است که به نسبت دوره قبل رشد ١۶٧ درصدی داشته است.

قنواتی افزود: سود ناخالص در این دوره نیز با ٢٨ درصد رشد به ١١۵٢ میلیارد تومان و سود خالص به ١٢۴۵ میلیارد تومان رسیده است.

گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ١٧ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ٨ درصد بود.