چشم طمع نماینده شوش به پتروشیمی آبادان/ برادرم را مدیرعامل کنید!

درحالی تغییر مدیرعامل پتروشیمی آبادان به دلیل افشای تخلفات متعدد، از سوی مدیران بالادستی (تاپیکو و شستا) قطعی شده که نماینده شوش با افزایش فشار بر مدیران هلدینگ بر انتصاب برادرش بدون هیچ سابقه مدیریتی به عنوان مدیرعامل این مجموعه صنتی اصرار می ورزد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ آنگونه که نفت ما گزارش داده، برخی از مدیران ارشد شرکت پتروشیمی آبادان به دلیل تخلفات متعدد، به زودی برکنار خواهند شد.

پترو تحلیل نیز گزارش کرده، کعب عمیر نماینده شوش پا را در یک کفش کرده تا برادر خود که مدتی به عنوان مسئول روابط عمومی در این پتروشیمی سابقه کسب کرده بود را به عنوان مدیر عامل این پتروشیمی تازه جان گرفته منصوب کند.

نفیرنفت پیشتر در گزارشی فشار نماینده شوش در دخالت در انتصابات هلدینگ تاپیکو را افشاش کرده بود.

کارکنان این پتروشیمی سالهای سختی را سپری کرده اند و پس از تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت در سازمان بورس و افزایش سرمایه، واحد ۶۰۰ این کارخانه که در تابستان دچار آتش سوزی شده بود با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریالی، بازسازی و وارد مدار تولید شد تا آینده شرکت برای کارکنان و سهامدارانش امیدبخش شود.