نماینده شوش: “محسن کعب عمیر” برادرم نیست

نماینده شوش اعلام کرده، محسن کعب عمیر مسئول سابق روابط عمومی پتروشیمی آبادان برادر او نیست.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پیشتر “پتروتحلیل” گزارش کرده بود “کعب عمیر نماینده شوش پا را در یک کفش کرده تا برادر خود که مدتی به عنوان مسئول روابط عمومی در پتروشیمی آبادان سابقه کسب کرده بود را به عنوان مدیر عامل این پتروشیمی تازه جان گرفته منصوب کند.”

البته این نماینده تنها در رابطه با نداشتن نسبت برادری با این فرد اظهار نظر کرده و نسبت به افزایش فشارها و دخالت برای تحمیل این فرد به عنوان مدیرعامل پتروشیمی آبادان توضیحاتی ارائه نکرده است