احتمال تعدیل ۳۰۰ کارگر عسلویه تا پایان سال

نماینده بوشهر در شورای عالی استان ها گفت: حدود 300 کارگر فاز 13 عسلویه در آستانه تعدیل قرار دارند و به احتمال زیاد نیروی جدید جایگزین آنها می شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ سید علی اکبر فاطمی گفت، درباره وضعیت کارگران استان بوشهر گفت: حدود ۳۰۰ کارگر فاز ۱۳ عسلویه چندی پیش به شورا گفتند به آنها اعلام شده تا پایان سال ۹۹ از کارشان که ۷ سال است به آن مشغولند تعدیل می شوند و به احتمال زیاد نیروی جدید جایگزین آنها می شود. این کارگران نیروهای بومی منطقه‌اند که متاسفانه هیچگونه عدالتی در بحث اشتغال آنها وجود ندارد.

فاطمی عنوان کرد: بیشترین جذب نیروی کار در شرکت های عسلویه باید از خود همین شهرستان باشد چرا که بیشترین آسیب ها را به دلیل آلاینده های موجود مردم بومی همین جا می بینند و در شرایط بسیار سخت و بحرانی زندگی می کنند ولی متاسفانه به تبعیض هایی که شکل می گیرد حق شان ضایع می شود.