تولید محصول شاموتی در شرکت فرآورده های نسوز ایران

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران از بارگیری اولین کامیون از این محصولات برای مشتری خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  اولین محصول تولیدی در سایت جمبزه این شرکت جهت تحویل به مشتری بارگیری شد.

علی تدین مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران در این رابطه گفت: موفق به تولید محصول شاموتی در این سایت شدیم و اولین کامیون از این محصولات برای مشتری بارگیری و ارسال شد و تا پایان سال دویست تن ازاین محصول به ذوب آهن اصفهان تحویل داده خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در ماه های آتی شاهد نصب کوره دوار و تولید مواد دولومیتی و منیزیتی در این سایت خواهیم بود که گامی بزرگ در خودکفایی این صنعت خواهد بود.