طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان پیمانکار نفت مناطق مرکزی اجرایی شد

مدیر منابع انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، از اجرایی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل برای چهار هزار و ۱۷ نفر از کارکنان پیمانکاری مستمر غیرپروژه‌ای این شرکت خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛خلیل قاسم‌زاده درباره روند اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارکنان مستمر غیرپروژه‌ای گفت: با تلاش و پیگیری‌های انجام‌شده، طرح طبقه‌بندی مشاغل در ستاد و شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز شرق و غرب برای همه کارکنان پیمانکاری مستمر غیر پروژه‌ای به‌طور کامل به اجرا درآمد و در شرکت زاگرس جنوبی نیز حقوق و مزایای متعلقه طرح مربوط به اسفندماه پرداخت و معوقات، اوایل سال آتی پرداخت خواهد شد.

وی درباره بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری، قراردادی مدت موقت و معین اظهار کرد: مراحل اداری و فهرست همه کارکنان یادشده متقاضی بیمه تکمیلی تهیه و برای بهره‌مندی از خدمات آن به شرکت ملی نفت ایران ارسال شده است.