کارگران معترض پتروشیمی پارس گلایکول عسلویه اخراج شدند

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ دوازده نفر از کارگران پتروشیمی پارس گلایکول عسلویه به دلیل اعتراض به وضعیت کاری، اخراج شدند.

چندی پیش تعدادی از کارگران شرکت پتروشیمی پارس گلایکول عسلویه در اعتراض به شرایط نامناسب کاری، دست به تجمع زده بودند که در نخستین روز نوروز از محل کار خود اخراج شده‌اند.

بر اساس اظهارات کارگران اخراج شده، مدیران پارس گلایکول از تمدید قرارداد این کارگران امتناع کرده و از آنان خواسته اند تا تعیین تکلیف در محل کار حضور پیدا نکنند.

عیدی، مزایا و مطالبات مزدی کارگران نیز پرداخت نشده است.