ثبت رکورد قابل توجه فروش پتروشیمی امیرکبیر در سال ۹۹/ رشد ۲۰۹درصدی فروش صادراتی محصولات

جمع فروش پتروشیمی امیرکبیر با نماد «شکبیر» در سال ۱۳۹۹ به پانزده‌هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان رسید. این میزان فروش، در مقایسه با فروش هفت‌هزار و ۴۲۹ میلیارد تومانیِ سال ۱۳۹۸، نمایانگر رشد ۱۱۲درصدی است. این افزایش فروش در گام نخست مرهون افزایش چشم‌گیر تولید پتروشیمی امیرکبیر بوده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ جمع فروش داخلی پتروشیمی امیرکبیر نیز در سال ۱۳۹۹ به عدد هفت‌هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان رسید و جمع فروش صادراتی هم رکورد هشت‌هزار و ۲۸۰ میلیارد تومانی را ثبت کرد. در تحلیل این رکوردشکنی می‌توان به عواملی از جمله «تغییر سیاست‌های فروش»، «توسعه بازار» و «بهترفروشی» اشاره کرد.
شایان ذکر است میزان فروش داخلی سال ۱۳۹۹ (۷۴۷۴ میلیارد تومان) در مقایسه با سال قبل (۴۷۵۱ میلیارد تومان)، ۵۷ درصد و میزان فروش صادراتی سال ۱۳۹۹ (۸۲۸۰ میلیارد تومان) در مقایسه با سال گذشته (۲۶۷۷ میلیارد تومان) ۲۰۹درصد رشد داشته است.