محمود مخدومی عضو هیات مدیره پتروشیمی شازند شد

محمود مخدومی عضو هیات مدیره پتروشیمی شازند شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ محمود مخدومی مدیرعامل سابق هلدینگ تاپیکو که از این مجموعه زیرمجموعه شستا کنار گذاشته شده بود، با حکم مدیرعامل گروه توسعه ملی به عنوان نماینده این شرکت در هیات مدیره پتروشیمی شازند منصوب شد.