«دشتی» از پتروشیمی رازی برکنار و «طاهر اوکاتان» مدیرعامل شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با تصمیم هیات مدیره پتروشیمی رازی در پانصد و سومین جلسه، علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل این شرکت به عنوان مشاور هیات مدیره معرفی و «طاهر اوکاتان» به عنوان مدیرعامل جدید منصوب شد.

پیشتر دشتی به اتهام تخلفات مالی بازداشت شده بود.

شده